hồ sơ nhà em có số đơn xin là HCM 2009716142 và ngày ưu tiên 27/08/2002.cảm ơn các anh chị nhé