Xin chào tất cả các anh chị, e thuoc dien F2B, do me em bao lanh em. so ho so cua em la HCM 2005681145, có ngày ưu tiên là 29/3/2004, anh chị vui lòng cho em hỏi là em phai đợi khoảng bao lâu nữa thì mới nhận được giấy mời phỏng vấn ạ? cám ơn và chúc các anh chị thật vui.....