Mong anh chị check dùm mình hồ sơ HCM20105622157 ngày priority date: Dec 31 /2006 xem hồ sơ đã completed chưa? và đã giải quyết đền đâu vì mình thấy ngày ưu tiên đã giải quyết đến 2009 rồi. cám ơn các anh chị nhiều