Cách để vô hiệu hóa virus lây lan qua Yahoo! Messenger Đặc biệt là con foto vừa mới gây sóng gió mấy ngày nay: Ở menu chính của Y!M, Các bạn click vào menu Messenger > Preferences rồi chọn tab Message. Nhìn vào bên phải, thấy cái khung có dòng chữ "Pressing Enter in a message window", chọn "Inserts a new line in the message". Vậy là virus sẽ không thể send message tầm bậy nếu chưa có sự đồng ý của mình.