Em xin trình bày với các Anh Chị nội dung sau:

- Cậu em bảo lãnh Gia Đình em năm 1983 đến 2011 thì Gia Đình em đi, em thì đi nghĩa vụ quân sự nên bị rớt lại. Gia đình em qua Mỹ, Mẹ em làm giấy tờ bảo lãnh cho em năm 2001 đến năm 2004 em kết hôn và 2005 em có con, đến tháng 6 năm 2005 em nhận được một thư báo:
Case number : HCM 2005678223
Preference Category : F2B - Unmarried son and daughter of permres
Your Priority date : 17 dec 2001
- Đến năm 2008 Mẹ em thi đậu quốc tịch và bổ túc quốc tịch thì em nhận được giấy gọi đi theo diện bảo lãnh độc thân và Mẹ em có làm giấy bảo lãnh vợ và con em năm 2008 thì đến tháng 5 năm 2009 em nhận được thư báo :
I-797C
Receipt Number : WAC - 09 - 070 - 10859
Received date : December 07, 2008
Notice date : December 12, 2008
Case Type : I - 130 Pefition for Alien Rlative
- Vậy các Anh Chị làm ơn cho em hỏi hồ sơ của em có được lấy lại ngày ưu tiên cũ hay phải chờ bao lâu nữa mới được đi.