Xin chào,
Tôi mới qua mỹ và muốn học nghề tiện.
Mong tìm người đỡ đầu để học.

Xin cám ơn nhiều!