Kính gởi anh chi XNC lịch visa đả có từ lâu , nhưng đến bây giờ là 21/4 rồi mà chưa một ai nhận được thư mời pv , chưa có tháng nào mà khó hiểu như tháng nầy anh chị XNC và các bạn trong diễn đàn ai biết có những thay đỗi như thế nào xin post bài cho thành biết xin cám ơn