LIÊN HỆ

Tất cả các thông tin phổ biến đều được đặng tải trên mạng: http://hochiminh.usconsulate.gov, hoặc trên hệ thống điện thoại tự động (84-8) 3520-4200 của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Để có câu trả lời cho những vấn đề thường hỏi, vui lòng vào trang Các câu hỏi thường gặp của thị thực di dân và thị thực không di dân. Nếu không thể tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc cụ thể của mình trên mạng: http://hochiminh.usconsulate.gov, hoặc trên hệ thống điện thoại tự động (84-8) 3520-4200 của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: hcmcinfo@state.gov
- Fax: 84-8-3520-4235

- Thư:

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ
Phòng thông tin
4 đại lộ Lê Duẩn, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh

Đia chỉ gửi thư đến chúng tôi nếu thư được gửi từ Mỹ:

U.S. Consulate General
Information Unit
Department of State
7160 Ho Chi Minh City Place
Washington, DC 20521-7160

Theo quy định, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ chỉ được phép thảo luận cung cấp thông tin về hồ sơ thị thực cho người bảo lãnh, đương đơn và người đại diện hợp pháp của họ.

Nếu gửi thắc mắc về thị thực di dân, vui lòng cung cấp những thông tin sau:

- Số hồ sơ HCM hoặc số biên nhận (CIS receipt number)
- Họ tên và ngày tháng năm sinh của người bảo lãnh
- Họ tên và ngày tháng năm sinh của đương đơn
- Địa chỉ và số điện thoại liên lạc
- Họ tên của quý vị

Nếu gửi thắc mắc về thị thực không di dân, vui lòng cung cấp những thông tin sau:

- Họ tên và ngày tháng năm sinh của đương đơn
- Số hộ chiếu của đương đơn
- Địa chỉ và số điện thoại liên lạc
- Họ tên của quý vị

Chúng tôi sẽ phúc đáp các thắc mắc trong thời gian sớm nhất. Lưu ý rằng gửi nhiều thắc mắc trùng lắp sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc phúc đáp các thắc mắc của chúng tôi.
Vào 4g – 5g chiều các ngày thứ Ba và thứ Tư, một nhân viên lãnh sư sẽ sẵn sàng tiếp và giải đáp các thắc mắc về tình trạng hồ sơ di dân. Người bảo lãnh có thể nộp thêm giấy tờ cho hồ sơ vẫn còn hiệu lực của mình nhưng hồ sơ sẽ được xem xét sau. Các đương đơn sẽ không được tái phỏng vấn và những hồ sơ nào đã bị đóng ở văn phòng chúng tôi sẽ không được mở hoặc cứu xét lại vào thời điểm này.

LƯU Ý: dịch vụ này chỉ dành cho người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ trong khoảng thời gian nêu trên. Nếu người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ nào muốn sử dụng cơ hội này phải đem theo hộ chiếu và điền mẫu đơn thông tin về hồ sơ khi đến Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ vào khoảng 3g45 – 4g15 chiều trong 2 ngày nêu trên ở Cửa sổ B thuộc Bộ phận thị thực di dân.

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đóng cửa vào các ngày lễ Việt Nam và lễ Hoa Kỳ.


Nguồn: http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/lienhe.html