Nhân ngày đại lể phật đản 2012,phật lịch 2556. Kính thành cầu nguyện đức phật từ bi phù hộ cho tất cả các anh chị em đang sinh hoạt trong diển đàn XUATNHAPCANH và gia đình luôn được bình an khỏe mạnh , đạt được mọi ước nguyện của mình .
Lời ước nguyện cho mọi người, cho dù bạn không phải là tín đổ của phật giáo .
ngày 05/05/2012 (15/04/NHÂM THÌN ,PHẬT LỊCH 2556)