case number: HCM2012594016
Em thuộc diện vợ chồng.
Xin cảm ơn rất nhiều