xin các a c kiểm tra giúp e hồ sơ f2a có số casd number hcm2012611020 ,priority date 16/06/2011 hiện tại e trên 21t rồi ko biết e có bi chuyển diện hay ko ac đi trước giải thik cho e bik với. cảm ơn ac nhiều