Vừa qua có một số thành viên hỏi về việc di dân thông qua việc lấy người nước ngoài để được định cư tại Mỹ bằng nhiều hình thức không phải do tự nguyện của hai bên hay cách khác như mai mối , giới thiệu..... Điều này không phù hợp với diễn đàn và bất hợp pháp.

Do vậy nếu các thành viên có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về di dân bất hợp pháp sẽ bị xóa bài và khóa nick vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

Mong các anh chị lưu ý .
Trân Trọng