Xin chào Admin và Anh Chị Em trong diễn đàn,
Mình mới gia nhập diễn đàn hôm nay,
Anh chị Em trong diễn đàn vui lòng xem dùm hồ sơ HCM 2011 582 037
PD 21/10/2010 của mình đã complete chưa . Xin cảm ơn mọi người .