Kính chào các anh chị trong diễn đàn xuất nhập cảnh.
Em xin hỏi cách tính tuổi CSPA có được cộng thêm 45 ngày không? có người nói có cộng thêm 45 ngày, có người nói không, em hoang mang quá vì em gần 21 tuổi rồi. Ai có kinh nghiệm trả lời dùm em. Xin cảm ơn rất nhiều.