xin chào các bạn trong diễn dàn mình là thành diên mới có gì sai sót mong các bạn thông cãm
la hồ sơ của minh ox mơ 21 tháng 6 năm 2011 .và da dóng tiền visa rồi không biết bao lâu mình mới dược phỏng vấn.số wac 1190510283mong các bạn chenk giùm mình .vì vợ chồng mình không rành về giấy tờ nên không biết tới dâu rồi mong các giúp dỡ mình cám ơn các bạn