Kính chào Anh chị diễn đàn XNC, em lần đầu tiên biết đến diễn đàn XNC. hôm nay em có tí việc nhờ Anh chị giúp đỡ nếu có gì thiếu sót mong anh chị bỏ qua.

Nhà em có Hồ Sơ F4
HCM2001540108
PD: 20 Mar 2000

Đã trể quá lâu rồi, nay em nhờ AC kiểm tra giúp em Hồ sơ đến đâu rồi.
Em xin chân thành cảm ơn./.