Xin chào các anh/chị.

Em có người chị con dì ruột đang làm hồ sơ diện bảo lãnh hôn thuê. CHồng chị ấy đã nôp form 230 vào ngày 7/5/2012 và được bên LSQ báo nhận ngày 9/5/2012. Nhưng hiện thời chị em đợi mãi mà chưa thấy gọi lên phỏng vấn. Xin các anh chị giúp em với. không biết có gì không nữa.

Mã hồ sơ của chị em là: 2012593012