tôi hiện giờ đang sống và học tập tại Aus gần hơn 2 năm rồi ,tôi thuôc diện bảo lãnh của f4 , theo dự đoán khoảng cuối năm nay là có thể nhận được thư PV , lúc trước tôi sống ở Melbourne - Victoria , nhưng nay tôi đã chuyển qua tiêu bang khác tức Western Australia ,bây giờ tôi cần apply cái ' national police check ' để khi PV cầm theo bổ túc . Do đó tôi có 1 thẳc mắc là nên làm loại police check nào
1 - Check tên thôi ( đã bao gồm criminal check and trafic ) rất dễ dàng tiểu bang nào cũng có thể apply
2- Check tên và có cả dấu vân tay ,cái này bên Victoria thì có còn Western Áustralia không biết sao kiếm không thấy .
Mong các anh chị nào có kinh nghiệm đi trước chia sẽ chút kinh nghiệm . thân