con boy 19tuổi, qua mỹ mới được 2 tháng, đang ở Portland,oregon, hiện tại con đang đợi vào high school, con thấy gia đình ai cũng đi làm mà chỉ có mình ở nhà trong 4 bức tường vả lại con cug mún kím thêm chút ít tiền, nên đã có lúc con tìm việc nhìu nơi mà ng ta ko gọi,tiếng anh con bít được chút ít,vì mới wa nên con chưa nói nhìu dc,con mong có cô chú nào hay bạn bè nào giúp cho con chỗ làm thì con cảm ơn nhìu lắm,còn mấy bạn cỡ tuổi tụi minh ở portland có hội họp cộng đồng làm quen va chia sẽ kinh ngiem thi cho mình xin tham gia cùng,1 lần nũa cảm ơn mọi ng nhìu