Tình hình là : em và gia đình mới phỏng vấn vào ngày 09/07/2012 . Hồ sơ của em thì LSQ yêu cầu bổ sung thuế thu nhập của người bào lãnh năm 2011 , thì cái tờ thuế thu nhập form 1040 là có được không ạ ??? Xin chan thành cảm ơn