Kính gửi diễn đàn XNC,

Lần đầu mình post bài, có gì thiếu xót mong mọi người hướng dẫn, xin cám ơn.

Mình diện F2A, ông xã bảo lãnh, HCM2010756200, ngày ưu tiên 5 May 2010, cuối tháng 9 - 2012 mình sẽ sinh em bé, mình muốn hỏi diễn đàn:

1/ Nếu mình phỏng vấn và có visa trước khi sinh em bé thì mình cần làm thủ tục gì để em bé có thể theo mình xuất cảnh? Mình nghe nói trường hợp này thì chỉ cần xin khai sinh cho bé rồi nộp giấy khai sinh lên LSQ, LSQ sẽ cấp thư gì đó để em bé xuất cảnh theo mẹ? Không biết thông tin này có chính xác không mong XNC giúp mình nhé.

2/ Nếu mình sinh em bé rồi mới phỏng vấn thì mình cần làm thủ tục để em bé xuất cảnh?

Xin cám ơn diễn đàn rất nhiều.

Thúy Vân