Điệp Khúc Buồn

Anh đã đi rồi em vẫn còn đây
Cô đơn trong gác đọa đầy
Gọi nhỏ chiều ơi buồn chi lạ,
Ngọn cỏ trên sân nhớ bước chân anh.

Anh đã đi rồi em vẫn còn đây
Bơ vơ ôm lấy cuộc tình gầy
Những chiếc đèn đêm trước sân nhà
Chắc anh còn nhớ, chợt đêm nay
Thân thiết đến lạ lùng.

Nhớ nhớ, thương thương điệp khúc buồn
Từng tháng từng năm, một đời người
Anh yêu, em sẽ chờ anh
Anh yêu, em sẽ đợi anh
Dù em biết tình xa nào chẳng nhạt phai,
Và em biết thời gian nào sẽ vùi chôn đi tất cả.

Anh đã đi rồi em vẫn còn đây
Mây bay phai dấu cuộc tình gầy
Những tiếng đàn đêm buồn cô quạnh,
Biết bao niềm nhớ
Người xa em, xa mãi đến bao giờ…