. Đăng ký nhưng không vào được? Kiểm soát email của mình để xem hướng dẫn kích hoạt.
. Dùng chức năng bài của mình để đăng bài đúng chỗ. Bài phạm quy sẽ được xóa.
QUA MỸ CHỮA BỆNH
Hungviet 28 Apr 2007, 06:42
Bạn có thể qua Mỹ với visa du lịch B-2 để chữa bệnh. Như một người du khách, bạn phải làm đơn xin visa và chứng minh rằng bạn hội đủ điều kiện để xin visa. Ngoài ra, bạn phải nộp những thông tin sau đây:

1. Giấy chẩn bệnh đoán bệnh của bác sĩ. Bác sĩ phải giải thích tại sao bạn cần qua Mỹ chữa bệnh. Nếu ở Việt Nam thì bạn nên có biên bản chẩn đoán y khoa từ bệnh viện Chợ Rẫy - Phòng Khám Xuất Cảnh (201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM) cho biết tình trạng bệnh và lý do bệnh nhân cần được chữa trị tại Hoa Kỳ. Biên bản phải bao gồm phương pháp điều trị sẵn có ở Việt Nam và đồng thời phải nêu rõ phương pháp chữa trị ở Hoa Kỳ khác biệt như thế nào so với ở Việt Nam.

2. Chứng từ của một bác sĩ hay nhà thương ở Mỹ chấp nhận chữa bệnh cho bạn và chứng minh rằng bạn có hẹn. Lá thư cho biết chi tiết kế hoạch chữa trị, thời gian chữa trị và chi phí cho việc chữa trị (bao gồm chi phí bác sĩ, phí nằm viện và tất cả các chi phí liên quan).

3. Chứng từ bạn có đủ tiền để trang trải tất cả những chi tiêu dự trù đó. Những chứng từ đó có thể là tài khoản nhà băng cho thấy sự lưu hành của tiền bạc trong tài khoản trong vòng một năm qua.

Nếu có một tổ chức nào đó chịu trách nhiệm tài chính cho bạn về các chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt và phí để chữa trị, bạn cần phải nộp thêm thư xác nhận trách nhiệm tài chính.

Nếu những chi tiêu đó được trả bởi người thân bên Mỹ thì người thân đó phải lập mẫu bảo trợ tài chánh I-134. Người thân của bạn có thể tải mẫu I-134 xuống máy ở trang Web của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Họ phải gửi cho bạn kèm theo chứng từ về thu nhập và tài sản. Những chứng từ đó gồm có giấy khai thuế, giấy chứng nhận việc làm, tài khoản nhà băng, tiền tiết kiệm. Mẫu I-134 lập bởi một người không phải người thân của bạn có thể sẽ không được chấp nhận.

Những người có bệnh truyền nhiễm có thể không xin được visa.

Trường hợp bạn đến Hoa Kỳ để hiến một bộ phận của cơ thể, bạn cần phải có biên bản chẩn đoán y khoa của cả bên Mỹ lẫn bên Việt Nam hay bên quốc gia mà bạn đang cư trú. Biên bản này đánh giá ngưòi hiến và người nhận có thích hợp cho việc hiến hay nhận bộ phận cơ thể của lẫn nhau hay không.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải có những giấy tờ chứng minh được rằng chuyến đi đến Mỹ của bạn chỉ là tạm thời và bạn có dự định sẽ trở về Việt Nam hay một quốc gia nào khác mà bạn đang cư trú. Những chứng từ đó có thể là giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, giấy chứng nhận việc làm và giấy chứng nhận tài khoản nhà băng, v.v…. Càng có nhiều chứng từ về sự ràng buộc của mình đối với Việt Nam hay đối với quốc gia mà mình đang cư ngụ thì càng có nhiều hy vọng được cấp visa.