Mình có cô bên Đức, (em ruột ba mình) đã có quốc tịch Đức, giờ mình muốn đc bảo lãnh sang bên đó liệu có đc không, và mất bao lâu thời gian.
Mình 20 tuổi.
Xin cảm ơn !