Dạ chào thành viên diễn đàn, con có chị ruột đã cưới 1 thường trú nhân ở Mỹ năm 2005. Anh ấy làm hồ sơ đi Mỹ từ đó đến bây giờ nhưng mà vẫn chưa đi được do chị cháu có 2 bé vào năm 2007 và 2009, anh rể nói là tại vì sinh em bé nên hồ sơ bị chậm bây giờ anh đang đợi thi vào quốc tịch để có thể bảo lãnh nhanh nhưng mà khi chị con hỏi mã số hồ sơ thì anh không cho biết kêu là ở Vn cũng không giúp được gì. Bây giờ chị con không biết là ảnh có làm hồ sơ không nữa... . Anh rể con bị chậm quốc tịch do đã từng gây tai nạn 1 lần và thường xuyên về Vn nên không biết là khi nào ảnh mới có quốc tịch nữa. Xin mọi người cho chị con ý kiến