chaò anh chị , em mới qua Florida được một tuần . Em nghe noí khi thi bằng laí xe , họ yêu cầu phaỉ có baì test rươụ nưã , em có thể lấy taì liệu đó ở đâu ? Em không biết tiếng Anh , có thể lấy bằng tiếng Việt không ?. Cám ơn anh chị nhiều