Hướng dẫn địa chỉ NVC

IOM Sub Office, Ho Chi Minh City

Trung Tâm Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế

Bệnh viện Chợ Rẫy, khám sức khỏe

Những địa chỉ liên lạc quan trọng khác

Địa chỉ cần thiết khi liên hệ