i ch
ào Anh Chị Em trong diễn dàn. Tôi vưà nhận duợc thơ phỏng vấn nGay 21/9.
hồ sơ f 3 ,năm 2002 .tháng 5 .Cả gia dình gồm 5 người,xin cho tôi hỏi mẫu DS230 Ba tôi dã nộp vảo năm 2010 ,và có gởi cho tôi 1 bản photo giờ tôi có phải làm lại không ?Và bô. I864 cũng là bộ photo và chỉ cần một bộ cho dương dơn chính cầm theo khi di phỏng vấn thôi phải không ạ .Còn cùi lương la bản chánh với giấy chứng nhận việc làm cũng chánh luôn phải không các bạn ,vừa mới tập dánh chữ nên có gì sơ suất mong mọi người thông cảm và trả lời dùm nhé .cám ơn nhiều .thongtam803,f3 10/5/2002.