Chào anh chị trong xuatnhapcanh,

Hồ sơ cua em như trong chữ ký. Ba em đang bảo lãnh em nhưng sao thấy hồ sơ em lâu quá (gần 10 tháng rồi vân chưa approved).

Cho em xin phép hỏi 1 số câu sau:

1. Có anh chị nào PD sau or khoảng 10/2011 có approved chưa?

2. Nếu ba em có quốc tịch hoa kỳ trong lúc chờ approval. Vậy,

Lúc nâng cấp hồ sơ thì có bị chờ thêm không hay sẽ nhanh hơn ?

Bình thường trung bình bao lâu mới được mời phỏng vấn sau ngày Approved ?

Thân,