. Đăng ký nhưng không vào được? Kiểm soát email của mình để xem hướng dẫn kích hoạt.
. Dùng chức năng bài của mình để đăng bài đúng chỗ. Bài phạm quy sẽ được xóa.
THƯ GỬI BỘ NGOẠI GIAO TIỂU BANG
Hungviet 31 Aug 2007, 11:48
Sau khi bạn có đầy đủ những giấy tờ sau đây :

1. Công hàm độc thân (do County Recorder’s Office hay Vital Records Office cấp).

2. Giấy tuyên thệ độc thân (có dấu đóng của Notary Public).

3. Kết quả khám bệnh tâm thần (có dấu của Notary Public).

5. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký kết hôn (có dấu của Notary Public).

6. Bản sao hộ chiếu (có dấu của Notary Public).

7. Bản sao giấy chứng nhận kết hôn hay chứng tử (có dấu của Notary Public) của người hôn phối trước (đối với những ngườI đã có một đời vợ hay đời chồng).

Năm tờ giấy sau này, bạn có thể cầm đến Notary Public cùng lúc để khỏi phải mất thời gian chạy đi chạy lại . Có thể ở các văn phòng dịch vụ di trú có người notary public làm cho họ. Sau đó bạn có thể tự gởi thư cho Bộ Ngoại Giao tiểu bang để nhờ đóng dấu xác nhận.

Bạn phải gởi giấy tờ đó cho Bộ Ngoại giao tiểu bang kèm theo thư xin đóng dấu xác nhận. Bạn có thể vào trang Web http://travel.state.gov/about/info/cust ... r_312.html của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để lấy địa chỉ của Bộ Ngoại Giao tiểu bang nơi bạn cư trú và biết lệ phí công chứng.

Sau đây là mẫu thư xin đóng dấu xác nhận:

________________________________________________________________________

Date


Office of the Secretary of State
Authentication Section
State Capitol, Room E-204
600 Dexter Ave.
Montgomery, AL 36104


Object: Authentication of Documents


Dear Madam or Sir,

Please find enclosed the following documents:

1. An original single-status letter.

2. An affidavit of single status.

3. A certified medical certificate.

4. A power of attorney.

5. A certified true copy of my passport.

6. A certified true copy of my divorce certificate [hay decree].

I would be grateful to you for authenticating the said documents. Please find a cheque or money for $[số tiền].

Looking forward to hearing from you, I remain.

Yours truly,

[Tên họ]
[Địa chỉ]
[Số điện thoại]
________________________________________________________________________

Sau khi Bộ Ngoại Giao tiểu bang gởi trả lại các giấy tờ cho bạn thì bạn lại gửi đi cho Đại sứ quán Việt Nam hay Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ để xin đóng dấu lãnh sự. Đây là trang Web của họ để bạn liên lạc hỏi lệ phí trước khi gởi đi: http://viet.vietnamembassy.us hay http://www.vietnamconsulate-ca.org/lanhsu.asp.

Giai đoạn cuối cùng là khi bạn nhận được giấy tờ do họ trả lại, bạn gởi về Việt Nam cho người yêu của bạn kèm theo tờ khai đăng ký kết hôn có dấu mộc đỏ của Sở tư pháp nơi người yêu của bạn đăng ký thường trú để người yêu của bạn lo thủ tục bên Việt Nam như xin giấy cam đoan độc thân, khám bệnh tâm thần và nộp hồ sơ xin đăng ký kết hôn.