Mọi người check dùm hồ sơ gia đình em đã hoàn thành chưa ? số hồ sơ là HCM2009583004. Cám ơn !