Xin nhờ anh chị em giúp đỡ cho.

Hồ sơ của gia đình em là:
PD: 05/04/2001
AD: 05/04/2002
HCM2002636051
LIN0115551408
Lần trước, cách đây hai năm, hồ sơ gd em đáo hạn và completed vào ngày 07/01/2011, khi đó đứa con trai sinh vào ngay 24/08/1990 của em có tên và được đi cùng gd. Nhưng giờ đây hồ sơ đáo hạn lần hai thì con em sẽ quá 21 tuổi.
Xin hỏi anh chị em là con em sẽ có tên trong giấy phỏng vấn và được đi cùng gd không ạ.

Em xin chân thành cảm ơn.