Em có anh trai về cưới vợ ở Việt Nam sau khi phỏng vấn Chị dây không thuyết phục lãnh sự quán nên bị từ chối sau đó đi bổ túc lần một cũng bị từ chối lại và lãnh sự quán có cho cơ hội mướn luật sư giờ phỏng vấn lại cũng bị từ chối lãnh sự quán cấp cho một giấy xanh không có thời hạn đến nay gần 3 tháng rồi mà lãnh sự quán chưa trả lời vì lý do lúc phỏng vấn chị dâu không trả lời được tên trường lúc trước chị cũng có 1 lần phỏng vấn diện du học đó giờ em mong anh em trong diễn đàn giúp đỡ cho em với em chân thành cám ơn