Dạ mọi người xem giúp con :
Case number: HCM2010774077
Priority Date: May-10-2010
Receipt number:Wac-10-223-10911
Receipt Day:May-13-2010
cho con hỏi hồ sơ con đã xong chưa , xin cám ơn.