mọi người cho con hỏi ba mẹ(thường chú nhân) con bảo lãnh con và e con hồ sơ được chấp nhận 6/2011 lúc đó con 20 tuổi nhưng mà bây giờ em con có giấy gọi đóng visa rồi còn co thì không có!!! không biết là con có bị chuyển sang diện F2B không nữa???