Cho hỏi đến khi nào thì hồ sơ HCM2010521251 mới có thể được mở vậy ? Tks