Sáng hôm qua 22/09/2012 diển đàn XUATNHAPCANH đã gặp sự cố khi đăng nhập vào diển đàn .Bằng nổ lực âm thầm của ban điều hành ,mà ở đây là anh THÀNH ,chỉ trong thời gian ngắn đã phục hồi lại diển đàn .
Cá nhân tôi ,xin gởi lời cám ơn anh THÀNH về tất cả những việc mà anh đã làm cho diển đàn XNC.
Chúc anh và gia đình luôn được bình an khoẻ mạnh .vuthangsi