Xin chào

Hôm nay NVC gửi cho em check list:
- DS-230 + civil documents của vợ và con em.
- I-864 của em income bị thiếu cần phải có người đồng bảo trợ.
-Thiếu giấy khai thuế và W2 năm 2011của người đồng bảo trợ.

Nhưng em đã gửi DS 230 + civil documents của vợ và con em. Và em cũng gửi đơn I864 và giấy thuế nhưng k có giấy W2 của người đồng bảo trợ cùng với đơn I864 và giấy thuế của em đến NVC cách đây 2 tuần.

Vậy bây giờ em phải làm thế nào ?nhờ các anh chị em hướng dẫn thêm

xin cám ơn