chào các ban. mình có đọc ở 1 trang web như sau: " Các giấy tờ được yêu cầu trong buổi phỏng vấn: Hồ sơ tiền án tiền sự (nếu có): Các đương đơn đã từng bị kết án phạm tội phải nộp bản sao có công chứng của mỗi lần bị kết án và bất kỳ án tù nào, cho dù sau đó đương đơn được hưởng những ân xá hay bất kỳ hình thức khoan hồng nào khác. Hồ sơ toà án nên bao gồm những thông tin đầy đủ về những tình tiết liên quan đến việc phạm tội của người bị kết án và những yêu cầu của vụ án bao gồm bản án, hình phạt hay việc phạt khác bằng tiền mà người bị kết án buộc phải thi hành". cho mình hỏi là trong trường hợp đã được xóa án tích rồi. thì có phải nộp bản án không? trong lý lịch tư pháp xác nhận là không có tiền án tiền sự. mình lo về chuyện này lắm. vì sợ nếu mình không nộp bản án nếu họ biết sẽ nghĩ mình gian dối. mong các bạn giúp mình. thanks!