cho mình hỏi:trong quá khứ có tiền án nhưng đã được xóa án tích. thì câu 41 phải điền như thế nào?