Chào chú Vha, năm nay con 22 tuổi, con qua mỹ cũng gần được 6 tháng ( 5/2012 ), lúc qua con cũng tranh thủ tháng 8 vào đăng kí trường evergreen valley nhưng do không còn phòng nên họ bảo đến đầu tháng 10 hãy vào lại. Con cũng đã vào trường và làm bài test và được cho giấy hẹn vào 1/11 sẽ vào gặp counselor. Bên vn thì con đã tốt nghiệp khóa học Graphic design bên Arena nhưng sau khi qua đây nói nghề này sẽ rất khó có việc làm nên con mún chuyển hướng qua ngành điện vì nghe nói dễ kiếm việc hơn, Con đang phân vân liệu bên đây học lĩnh vực nào trong ngành điện và kiếm việc làm dễ và lương tương đối. Con cám ơn chú trước.