Khi nao co thông in về Hồ Sơ tháng 7/2002,thi nhớ báo cho tôi biết có được không?Xin cám ơn.