Xin nhờ các anh chị giúp đỡ.

Sau khi đến Mỹ, thanhdung được gọi tái khám sức khỏe (vì ở Việt Nam thuộc trường hợp phải uống thuốc), chụp phim phổi và thử đàm. Sau khi kết quả tốt, Y tế chuyển hồ sơ đến bác sỹ Civil Surgeon. Sau khi bác sỹ khám xong, đưa bộ hồ sơ và yêu cầu gửi đến USCIS, đưa bộ hồ sơ (đã có form i-693) và nói là kèm theo một form gì đó không rõ. Bác Vha08 có nói đó là form i-485. Nhưng coi trên website USCIS thì khi gửi form này phải nộp $985. Với lại, cũng không biết cách điền form này, vì có một số ô không biết hiểu theo nghĩa nào.

Bác sỹ có đưa số điện thoại 1-800-375-5283 của USCIS để hỏi cho rõ. Nhưng không thể nghe hoặc nói được, vì tiếng Anh không giỏi, có nhờ một số người, nhưng vốn từ cũng không đủ để nghe nói. Mong có anh chị nào giúp đỡ, vì bác sỹ đưa hồ sơ yêu cầu gửi cho USCIS cũng đã lâu mà vẫn chưa biết phải làm sao.

Vậy xin hỏi, bộ sồ sơ trên thì cần kèm theo form như thế nào, mong được chỉ dẫn. Xin cám ơn anh chị giúp đỡ