Chào Các Bạn

Tôi có người bạn, vợ anh ta chuẩn bị phỏng vấn thì chị ta đẽ một cậu con trai. Cha của đứa bé có quốc tịch mỹ, vậy thì anh ta làm thủ tục gì cho đứa bé đó? Những đơn gì phải làm cho đứa bé có Passport mỹ? Xin các bạn cho ý kiến giúp anh ta. Hiện nay anh ta không có tiền đễ mướn dịch vụ nên anh ta hỏi tôi xin các bạn góp ý cho anh ta tự làm.


Thay mặt cho gia dình anh ta cám ơn các bạn trước.

Nguyễn Văn Bình