Vợ chồng em đám cưới và đăng ký kết hôn năm 2000 (đầy đủ tất hình ảnh, giấy tờ hợp lệ tại Việt Nam). Sau đó vợ em đi Mỹ rồi kết hôn ngườ khác và rồi năm ngoái đã li dị người chồng mới này ở Mỹ. Em đã qua Mỹ diện du lịch và gặp vợ (2000), sau đó vợ cũng về thăm em (2011)...

Vậy cho em hỏi có thể sử dụng Giấy đăng ký Kết hôn (năm 2000) để làm bảo lãnh cho em được không?

Trân trọng cảm ơn các anh chị.
Don Pham
Email: brandard2004@yahoo.com