Theo kết quả các cuộc thăm dò mới đây, các sinh viên tốt nghiệp năm 2010 sẽ nhận được các mức lương đề nghị thấp hơn mức lương của sinh viên ra trường năm trước đó, và các sinh viên khóa 2010 sẽ là những người có xác suất cao nhất trong những năm gần đây tiếp tục sống cùng nhà với cha mẹ họ.Dù rằng thị trường việc làm có cải thiện phần nào, một cuộc thăm dò mới đây của trường đại học Michigan State University cho thấy số việc làm cho các sinh viên tốt nghiệp cử nhân sẽ giảm khoảng 1% trong năm nay, việc làm cho tất cả các sinh viên tốt nghiệp sẽ giảm khoảng 2%.

Trong khi đó, cuộc thăm dò Mùa Xuân 2010 của tổ chức National Association of Colleges and Employers (NACE) về mức lương cho thấy mức lương đề nghị trung bình cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân năm 2010 là $47,673, thấp hơn khoảng 1.7% so với con số $48,515 của sinh viên cử nhân ra trường năm 2009.

Nhưng dù tiền lương trung bình có thấp hơn, sinh viên tốt nghiệp cử nhân trong một số ngành nghề lại có giá hơn trong năm nay.

Trong ngành thương mại, cả hai lãnh vực tài chánh và kế toán đều có mức lương trung bình tăng cao hơn năm ngoái. Mức lương đề nghị trung bình cho ngành tài chánh tăng khoảng 1.6%, lên đến $50,546, và mức đề nghị trung bình cho kế toán tăng 0.4%, lên $48,575.

Tuy nhiên lương các sinh viên ngành quản trị và điều hành (business administration/management) bị giảm khoảng 8%, xuống còn $42,094. Mức lương trung bình của cử nhân ngành tiếp thị cũng giảm, nhưng không quá nhiều, xuống còn $42,710, giảm 2.1% so với năm ngoái.

Nhóm các sinh viên cử nhân tốt nghiệp ngành liên quan đến điện toán sẽ thấy mức lương đề nghị của họ tăng cao so với các ngành khác: mức trung bình tăng 5.8%, lên $58,746. Và mức lương trung bình cho sinh viên cử nhân ra trường trong các ngành computer sciences (CS) tăng 4.7%, lên đến $60,426.

Nói chung, các sinh viên cử nhân ngành kỹ sư đều có mức lương đề nghị tăng khoảng 1.2%, lên đến $59,149. Các sinh viên ngành điện có mức tăng cao nhất, vào khoảng 3%, với số lương trung bình là $59,326. Các sinh viên ngành kỹ sư hóa học có mức lương trung bình tăng 1.6%, lên đến khoảng $66,437 và ngành kỹ sư công chánh tăng khoảng 1.3%, với mức lương trung bình là $52,443.

Các sinh viên tốt nghiệp ngành cơ khí có lương đề nghị tăng khoảng 0.2%, với mức lương trung bình là $58,881.

Những sinh viên cử nhân ra trường có mức lương đề nghị trung bình giảm nhiều nhất là ngành nhân văn (liberal arts). Ngay lúc này, mức lương đề nghị của họ thấp hơn năm ngoái đến 8.9%, vào khoảng $33,540.

(V.Giang) - Người Việt Online