Cho cháu hỏi về học bổng ở Mỹ. Cháu học được 2 semester ở Community Collegde rồi, khoãng 3 khoá nữa la cháu ra trường. Trường gửi cho cháu lá thư gia nhập Phi Theta Kappa, cho cháu hỏi là vào đó có lợi ích và học bổng gì? Và nếu cháu xin học bổng thì có còn nhận được FA hay ko? Hay là nhận được 2 cái, tại cháu nghe nói la nhận học bổng thì ko dc cho FA nữa. Cháu thấy nhiều người nhận học bổng toàn gì đó, làm sao để nhận được? tại trường cháu cho học bổng có 300 ah.
Xin chân thành cảm ơn!