Xin admin hướng dẫn giúp cách đăng ký thành viên.

em điền đến phần Random Question:Diện anh, chị, em bảo lãnh là F mấy ? (viết đáp án bằng số) --> em điền các trả lời F2, F2B, 2,2B...hệ thống đều báo lỗi "câu trả lời không đúng", nên không thể đăng ký thành viên được. Xin hỏi phải điền như thế nào mới đúng??

Xin cám ơn rất nhiều.