Chào bác vha08
Cháu là du học sinh đã ở Mỹ được 1 năm. Năm ngoái cháu sang Mỹ theo diện exchange student rồi đổi status sang F1. Cháu hiện ở Louisville, Kentucky. Cháu dự tính đăng kí vào community college sau khi tốt nghiệp high school. Trong application họ yêu cầu khai SSN hay ITIN. Nếu cháu không cung cấp 1 trong 2 số trên đơn của cháu sẽ bị hoãn lại. Hiện tại cháu không có việc làm và đang sống với 1 người bà con làm giám hộ cho cháu. Làm thế nào để cháu có thể không khai SSN hay ITIN mà không bị delay đơn không ạ?
Xin bác giải đáp điều này cho cháu.