Hungviet 05 Nov 2007, 08:04
Bây giờ, trong những diện bảo lãnh gia đình hay người thân trực hệ, National Visa Center tiến hành những bước của I-864 và DS-230 hoàn toàn độc lập với nhau.

Sau khi National Visa Center nhận được hồ sơ từ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS), họ sẽ gửi cho người được bảo lãnh bên Việt Nam một bản của mẫu DS-3032 (mẫu để lựa chọn người trung gian).

Đồng thời, cùng lúc họ cũng sẽ gửi cho người bảo lãnh bên Mỹ thư yêu cầu đóng lệ phí 70 $ cho việc xử lý mẫu bảo trợ tài chánh I-864 và một bản khác của mẫu DS-3032. Mẫu DS-3032 mà họ gửi cho người bảo lãnh bên Mỹ là để báo với người bảo lãnh là thủ tục di dân đã bắt đầu với người được bảo lãnh.

Sau khi người bảo lãnh trả lệ phí xử lý mẫu bảo trợ tài chánh I-864, National Visa Center sẽ in ra và gửi cho người bảo lãnh bộ bảo trợ tài chánh I-864.

Sau khi người được bảo lãnh gửi trở lại mẫu DS-3032 cho National Visa Center, họ sẽ gửi thư yêu cầu đóng lệ phí 380 $ đơn xin visa cho người bảo lãnh hoặc người trung gian hoặc cho người được bảo lãnh tuỳ theo lựa chọn của người được bảo lãnh.

Sau khi National Visa Center nhận được tiền đóng lệ phí đơn xin visa, họ lại gửi tiếp mẫu DS-230. Mẫu này do người được bảo lãnh điền và gửi lại cho National Visa Center.

Sau khi nhận được mẫu I-864 và mẫu DS-230, National Visa Center sẽ chuyển hồ sơ về cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM.

Do có hai "bước" độc lập như vậy nên có hồ sơ thì National Visa Center nhận I-864 trước, có hồ sơ thì họ lại nhận DS-230 trước. Thông thường, thì National Visa Center nhận được I-864 trước nhiều hơn là nhận DS-230 trước.